Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Werkbezoek

     
>> Doel en activiteiten >> Doneren >> Sponsoren
     
   
Gemiddeld eens in de twee jaar wordt een werkbezoek aan Indonesië gebracht. Tijdens dat bezoek is er contact met alle patiënten, artsen, tussenpersonen en adviseurs. Voor de nieuwe termijn worden medicijnen ingekocht en er worden financiële regelingen getroffen om op een later tijdstip een aanvullende voorraad aan te schaffen.
Er zijn wel regelmatig contacten per e-mail, maar een totale evaluatie in een gesprek blijkt erg nuttig te zijn en is voor de goede voortgang van het werk van Stichting Burung Manyar noodzakelijk. Ervaringen worden uitgewisseld, problemen worden besproken en er worden afspraken voor de komende twee jaar gemaakt.
Het belang van een werkbezoek ligt er bovendien in, dat het persoonlijk contact voor de patiënten motiverend en stimulerend werkt. Door de speciale aandacht wordt het gevoel van zekerheid en veiligheid versterkt, zodat ze hun bestaan vol problemen weer beter aankunnen.
Meestal wordt het verslag van een bezoek in een nieuwsbrief verwerkt, maar van twee werkbezoeken en een deel van een privéreis bestaan losse verslagen in het archief van de Stichting (zie hieronder).
   
Een werkbezoek aan Jakarta, Bandung en Yogyakarta kost € 2000,00.
 
>> Nieuwsbrief 2011/1 >> werkbezoek 2003/1 >> werkbezoek 2003/2 >> werkbezoek 2004