Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Registraties en keurmerken

>> Informatie >> Financieel beheer
Registraties

De organisatiestructuur van Stichting Burung Manyar is volledig doorzichtig door de openbaarheid van alle gegevens.
Dit werd in november 2011 en 2012 nog eens onderstreept. Stichting Burung Manyar eindigde in de Trouw Goede Doelen Top 50 in 2011 op de zevende plaats in de categorie Internationale Hulp en in 2012 op de tweede plaats, zowel in de algehele rangschikking als weer in de categorie Internationale Hulp. Met ingang van 2013 is Trouw gestopt met het opstellen van de Top 50.
De statuten, het reglement, de jaarrekeningen en de nieuwsbrieven die tevens de functie van jaarverslag hebben, zijn alle op de website te vinden.
De Stichting is aangesloten bij Stichting GeefGratis en de Kennisbank Filantropie, zodat alle belangrijke informatie ook buiten deze website te vinden is, zoals tegenwoordig rechtstreeks op de Goede Doelen Monitor, vroeger via de sites van Independer.nl en Trouw.nl.
Vanaf de oprichting is de Stichting door de Belastingdienst erkend als goede doelenorganisatie en vanaf 1 januari 2008 ook als ANBI. Om deze status te behouden dient de Stichting aan de eisen van de Belastingdienst te blijven voldoen. Alle nodige informatie daartoe is te vinden op deze website en op die van GeefGratis en de Kennisbank Filantropie.
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en het door de Belastingdienst geaccepteerde Administratiekantoor Swinkels & Tuijtel stelt de jaarrekeningen op.
Aanklikken van de logo’s hierboven wijst u de weg naar de juiste informatie.

Keurmerken

Het bestuur heeft van aanvang af besloten zich niet aan te sluiten bij de bestaande keurmerken, CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), KGD (Keurmerk Goede Doelen) of KGB (Keurmerk Goed Besteed). De informatieverschaffing door de Stichting zelf waarborgt een grote betrouwbaarheid en geeft donateurs en sponsors voldoende controlemogelijkheden. Daarbij kwam, dat er wel sterk gesuggereerd werd, dat het bezit van een dezer keurmerken automatisch betrouwbaarheid inhoudt, terwijl daaraan getwijfeld kan worden. Dat was zeker het geval bij het CBF dat de schijn wekte en droeg het enig erkende keurmerk te zijn.
Bovendien brachten deze keurmerken kosten met zich mee, die voor een kleine organisatie als de onze te hoog waren. Dat bedrag aan donaties en sponsorgelden kon beter beter besteed worden aan de doelgroep, de nierpatiënten in Indonesië. In 2015 kwam 98,6% van de jaarinkomsten ten goede aan die doelgroep.
Kritische opmerkingen over zowel het CBF als het KGD zijn op deze site te vinden. Naar aanleiding van de Trouw Goede Doelen Top 50 verscheen er in november 2011 een interessant artikel over de relatie tussen de kleine goede doelenorganisaties, zoals Stichting Burung Manyar, en de keurmerken.
In 2016 is er één landelijke erkenningsregeling voor goede doelenorga-nisaties tot stand gekomen. Voor de categorie van de kleinste organisaties, waaronder Burung Manyar valt, is de aanvraag van die erkenning niet verplicht en ook niet noodzakelijk om de ANBI-status te verkrijgen of te behouden. De jaarlijkse kosten bedragen wel € 250,-. Zoveel kosten ongeveer de vier tacrolimustesten die Kamal per jaar moet ondergaan. Daarom heeft het bestuur het beleid gecontinueerd en besloten de ontvangen donaties te blijven reserveren voor de patiënten zolang er geen verplichting is.
>> ANBI-transparantie >> Trouw Goede Doelen Top 50 (2012) >> Trouw Goede Doelen Top 50 (2011)