Bahasa Indonesia
Laatste nieuws
Nieuwsbrief
mei 2020
is verschenen
Help onze patiënten
ANBI-informatie
Volg ons

Periodieke schenking

>> Doneren
Periodieke schenking
met extra belastingvoordeel
Het is mogelijk om Stichting Burung Manyar te steunen met een periodieke schenking met een onderhandse akte.
Daarbij bepaalt u € 5,–, € 10,– of meer per maand gedurende minimaal vijf jaar te zullen schenken.
Voor u: een belastingvoordeel. Voor periodieke giften geldt bij de aangifte Inkomstenbelasting namelijk geen giftendrempel. Het volle bedrag werkt dus in de aangifte door.
Voor ons: wij kunnen onze planning op langere termijn beter uitvoeren, zoals de verantwoorde opbouw van een continuïteits-reserve om onze patiënten permanente hulp te kunnen blijven garanderen.
Welkomstgeschenk: tien dubbele wenskaarten met enveloppen.
Alle informatie over deze vorm van schenken, de voorwaarden en het belastingvoordeel vindt u op de website van de Belastingdienst.
Bereken met de schenkcalculator uw belastingvoordeel.
Voorbeeld:
U bent jonger dan 65 jaar en verdient € 40.000.
U schenkt € 10 per maand = € 120 per jaar en krijgt 42% belastingvoordeel: € 50. Feitelijk betaalt u dus slechts € 70.
Of u besluit het belastingvoordeel mee te schenken, zodat u feitelijk de volle € 120 betaalt.
Dan schenkt u € 207 – 42% belastingvoordeel € 87= € 120.
U kunt een aanmeldingsformulier Periodieke Schenking met onderhandse akte downloaden. Print het formulier in tweevoud, vul het in en stuur dat per post aan ons op. Wij doen de rest.
Mocht u nog meer informatie wensen, dan willen we u die graag geven. Neem in dat geval contact met ons op.