Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Nieuwsbrief 2021/1

>> Nieuwsbrief 2021/2 >> Nieuwsbrieven

Beste donateurs, sponsors, medewerkers en andere belangstellenden,

Deze nieuwsbrief komt in de plaats van de gebruikelijke nieuwsbrief van december 2020. Dit heeft natuurlijk te maken met het overlijden van Jef Schaap in november 2020. Hierover hebt u misschien al een brief van het bestuur van de stichting ontvangen. In deze nieuwe Nieuwsbrief 2021/1, wordt hieraan nogmaals aandacht besteed. Ook leest u hier over de gevolgen die dit overlijden heeft gehad voor de stichting en over de vooruitzichten voor de stichting in dit nieuwe jaar. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2021 de volgende nieuwsbrief te sturen.   Als u de brief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich per email (info@burungmanyar.nl) eenvoudig afmelden. Uw gegevens worden dan verwijderd van de verzendlijst.

Jef Schaap is overleden

Op zaterdag 14 november is Jef thuis in Amsterdam onverwachts overleden aan de gevolgen van een besmetting met covid-19. De ‘wevervogel’ is niet meer. Het nest is leeg.

Als bestuur zijn wij geschokt door zijn dood en dat zal ongetwijfeld ook gelden voor u, die Jef leerde kennen als een idealistisch en gedreven mens, overtuigd van de noodzaak om te helpen als het moet en zeker te helpen als het kan.

Jef was de initiatiefnemer van de stichting, die hij op 27 december 2000 heeft opgericht met maar één doel. Hij wilde patiënten in Indonesië steunen die na een niertransplantatie zelf de medicijnen moesten betalen om de afstoting van hun nieuwe nier te voorkomen en ook de medicijnen om de bijwerkingen hiervan te bestrijden. Die waren heel kostbaar en Jef wilde hen hiermee vanuit Nederland helpen. Daarnaast had hij veelvuldig contact met deze patiënten via mail en kon door tweejaarlijkse bezoeken ook goede adviezen geven over noodzakelijke medische behandelingen. Hiervoor heeft hij een heel netwerk van medische specialisten en adviseurs in Indonesië ontwikkeld.

Hij besefte ook al heel snel dat een nierziekte niet alleen heel ingrijpende gevolgen heeft voor de lichamelijke conditie van patiënten, maar ook voor hun positie in de familie en de maatschappij. Hoe gaan zij en natuurlijk ook hun families hiermee om? Wat betekent een nierziekte voor gezinsleven, studie, werk, positie in de samenleving?  Langzamerhand kon hij ook hier zeer positieve bijdragen leveren, dankzij zijn grote kennis van de culturen in Indonesië, zijn grote liefde voor het land en zijn overgrote inzet voor het welzijn van ‘zijn’ mensen. Jef hield van degenen die hij kon helpen en omdat een nierziekte ook betekent dat die hulp langdurig nodig is, ontstonden vriendschappen die veel betekenden, niet alleen voor de patiënten, maar ook voor Jef en ook voor de adviseurs en medische deskundigen in Indonesië die hem hielpen bij zijn goede werken.

Op 27 december 2020 bestond ’Burung Manyar’ 20 jaar. Het is te danken aan Jef dat ‘zijn’ stichting nu al bijna 20 jaar heeft kunnen helpen. Het is niet overdreven om te stellen dat Jef de ‘wevervogel’ was.

Daarvoor was natuurlijk ook veel werk nodig in Nederland. Ook hier bouwde hij, gedreven als hij was, aan een netwerk van personen, instellingen en bedrijven die hem hielpen om de patiënten te ondersteunen waar dat nodig was. Vanuit deze contacten ontstonden ook vriendschappen van jaren. Jef was ook hier onvervangbaar; hij was de Stichting Burung Manyar.

Dat is gezien. Jef kreeg ook in Nederland veel waardering voor zijn werken. Dat zelfs geleid tot een koninklijke onderscheiding. Jef was aangenaam verrast, vond al die aandacht eigenlijk wat overdreven, maar wel verdiend. Hij wist wat hij waard was.

Het nest van de wevervogel is nu even leeg. Het bestuur moet kijken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw nest. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt en dat u ons in de toekomst blijft steunen.

Reacties op Jefs overlijden

Het bestuur heeft veel hartverwarmende reacties uit Nederland ontvangen op zijn overlijden. Medeleven, bemoediging om door te gaan, aanbod om hierbij te helpen. Reacties die gezien konden worden als condoleances aan de familie, hebben we doorgestuurd.

Er kwamen vanzelfsprekend ook reacties vanuit Indonesië, soms rechtstreeks, zoals van Ary Krisnawati. Zij was het eerste contact van Jef in 2000. Zij was voor Jef de directe aanleiding om te gaan helpen en om even daarna de stichting op te richten. Zij liet weten dat ze heel verdrietig is over zijn dood en dat ze hoopt dat de stichting haar kan blijven helpen. Het bestuur heeft die verdere steun voor 2021 toegezegd en haar zo enigszins gerust kunnen stellen, maar over de vorm van hulp op langere termijn zal nog veel overleg nodig zijn.

Via contactpersonen in Indonesië kwamen ook reacties binnen van andere nierpatiënten die de stichting helpt, zoals Muhammad,  Kamal, Sri Rahmi, en van vrienden en bekenden van Jef, die hem hebben geholpen om de patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Al die reacties lieten grote waardering zien voor zijn onvermoeibare inzet en voor zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de patiënten die hij al die jaren heeft begeleid.

Bestuurlijke gevolgen

Administratief is inmiddels het grootste deel van de migratie van de stichting voltooid. Via de Kamer van Koophandel is het stichtingsadres overgeschreven, zodat de stichting weer aanspreekbaar is voor overheden, bedrijven, donateurs, sponsors en alle andere relaties in Nederland en in Indonesië. Punten van aandacht zijn de kanalen op social media die Jef gebruikte en de website www.burungmanyar.nl In die website vindt u veel informatie over de stichting, zowel uit het verleden als tot zeer recent. De site geeft een goed beeld van wat de stichting waard is.

Het was natuurlijk noodzakelijk om bestuursfuncties anders in te gaan zetten. In de huidige samenstelling heeft Jeanette van Oostrum vanuit Flores het voorzitterschap overgenomen, is Jan van Daal de nieuwe secretaris en penningmeester en is Diana Asti degene die alle contacten met Indonesië gaat beheren. Dat is voorlopig voldoende om verder te gaan. We houden u op de hoogte.

Het bestuur wenst u een fijn 2021 toe, met vooral een goede gezondheid en een groeiende leefruimte. Hopelijk blijft u de stichting steunen, zodat wij zo lang mogelijk in de geest van Jef kunnen doorgaan.

Namens het bestuur,

Jan van Daal

Secretaris/penningmeester

Stichting BURUNG MANYAR