Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Nieuwsbrief 2017/2 (december)

door Jef Schaap >> Nieuwsbrief 2018/1 >> Nieuwsbrieven

Deze winterbrief is een korte. Sinds juni hebben er geen grote veranderingen en ontwikkelingen in Indonesië plaatsgevonden. Het werkbezoek in januari zal meer nieuws opleveren. Dat zal in de voorjaarsbrief 2018 verwerkt worden. Het belangrijkste nieuws uit Nederland is wel dat er een bestuurswijziging heeft plaatsgevonden.

Bestuurswijziging december 2017

Els Standaert

Els Standaert
Na negen jaar lid te zijn geweest van het bestuur heeft Els Standaert besloten haar werk voor Burung Manyar te beëindigen. Al die jaren is ze een onmisbare steun geweest om de juiste koers te bepalen bij soms moeilijke beslissingen. Vanuit haar heel eigen zienswijze kwam ze vaak tot verrassende adviezen die de juiste bleken te zijn. Haar betrokkenheid bij het werk van Burung Manyar heeft ze kunnen vergroten door een werkbezoek mee te maken om de patiënten en alle betrokkenen van dat moment te leren kennen. Daarna heeft ze Ary, Kamal, Muhammad en alle anderen zorgvuldig gevolgd vanuit een grote bezorgdheid voor hun welzijn. Het is jammer afscheid van Els te moeten nemen, maar tegelijkertijd zijn de achterblijvende bestuursleden erg dankbaar voor haar inzet en vriendschap gedurende al die jaren. Sinds 2 december zijn twee nieuwe bestuursleden actief geworden.
Diana Asti
Zij schrijft: Mijn naam is Gabriela Diana Asti. Ik kom uit Yogyakarta, een mooie stad in Indonesia. Ik kwam naar Nederland in 2007 om bij de liefde van mijn leven te wonen.
Mijn eerste jaren in Nederland heb ik bij de kinderopvang gewerkt. Het was een leuke tijd, maar na een tijdje wilde ik toch weer graag verder met mijn studie. In Indonesië ben ik afgestudeerd in psychologie en daarom besloot ik mijn master ook in psychologie te doen in Nederland. Momenteel geef ik Indonesische les. Ik vind dit hartstikke leuk om te doen en ik houd ervan om meer over mijn land vertellen aan mijn cursisten. Ik vind het belangrijk om andere mensen te kunnen helpen, in het bijzonder mensen uit mijn eigen land. Ik wil graag iets terugdoen voor mijn land en als bestuurslid van deze stichting hoop ik daaraan zo een steentje bij te dragen.

Al eerder heeft Diana het bestuur geholpen door de presentatie in een promotiefilmpje voor haar rekening te nemen. Haar moeder- taal is Indonesisch, zodat ze een grote steun zal betekenen bij de contacten van het bestuur in Indonesië.

Diana Asti

Jeanette van Oostrum

Jeanette van Oostrum
Zij schrijft: Ik voel me gezegend om Stichting Burung Manyar te mogen adviseren bij de zorg voor nierpatiënten in Indonesië. Ik ben geboren op het eiland Sumba in Indonesië, waar mijn ouders zendingswerk verrichtten. Ik heb het geluk gehad om in Nederland in goede omstandigheden op te groeien en een opleiding als verpleegkundige te kunnen doen. Daarna heb ik gewerkt als reisbegeleidster over de vele eilanden van Indonesië, waardoor ik de Indonesische taal machtig ben. In 2009 richtte ik Stichting Karunia op, die hulp verleent op het gebied van gezondheidszorg en daaraan verwante gebieden op de eilanden Flores en Sumba. Ik woon nu op Flores.
Ik hoop dat u net zoals ik de nierpatiënten een warm hart wilt toedragen in een Indonesië, waar de behandeling, therapie en medicatie nog een dagelijkse strijd vormen.

In het verleden hebben Burung Manyar en Karunia al vaak met elkaar contact gehad en elkaar geholpen. Dat Jeanette nu ook officieel deel van het bestuur uitmaakt, betekent een versterking. Zij zal als vertegenwoordigster van het bestuur in het land waar Burung Manyar werkt, beter en sneller op de hoogte zijn van zaken waarmee wij in Indonesië te maken krijgen. Jeanette zal vooral een adviserende functie hebben.

Werkbezoek januari 2018

Jakarta:
Natuurlijk zal er contact zijn met onze patiënten Kamal en Muhammad De laatste zal ook voor het transport en logies in zijn huis zorgen. Onze contactpersoon, Sr. Dwina, zal ook een ontmoeting organiseren met Sri Rahmi, onze derde patiënt in Jakarta. Op korte termijn wordt Sr. Dwina in Maastricht gestationeerd, zodat ook kennisgemaakt gaat worden met haar opvolgster. Er zal eveneens een ontmoeting plaatsvinden met een medewerkster van de administratie van Tarakanita, die onze financiële hulp aan Sri Rahmi uitvoert en aan ons rapporteert.
Bandung:
Er zal contact zijn met Dr. Susi bij wie gelogeerd wordt en met wie vooral het boek over Sandra ter sprake gaat komen. Er zal een ontmoeting plaatsvinden met de vader van Sandra en er zal bekeken worden of het boek binnen onze doelstellingen past om te besluiten er wel of niet in te investeren.

Ary ligt op koers

Een ontmoeting met Dr. Rubin betekent een overleg over vele zaken die de wereld van de nierziekten in Indonesië betreffen en met name de problematiek van de basisgezondheidsverzekering BPJS waarvan onze patiënten profiteren en afhankelijk zijn. Concreet zal overlegd worden of een project preventie en dieetvoorlichting mogelijk is en in hoeverre wij daarin zouden kunnen participeren.
Yogyakarta:
Contact met Ary en haar familie, mogelijk ook met de patiëntengroepering waarvan zij de initiator en organisatrice is met enkele anderen. Bekeken wordt in hoeverre samenwerking mogelijk is.
Linda, de nicht van Ary, wil een boek over haar schrijven en dat zou informatief voor andere nierpatiënten kunnen zijn. Dat geldt ook voor een gefilmde documentaire over Ary. In hoeverre Burung Manyar van boek en film gebruik kan maken, zal besproken worden.
Met Dr. Heru en Dr. Sja’bani zullen eveneens de problemen rond BPJS aan de orde komen evenals de mogelijkheid om te participeren in projecten die met preventie, voorlichting en CAPD te maken hebben.

Overige berichten

Het in de vorige nieuwsbrief genoemde beleidsplan voor de lange termijn is op 2 december 2017 in de bestuursvergadering vastgesteld en op de website gepubliceerd. Het plan voorziet erin de hulp aan de patiënten van dit moment zo lang als nodig is zeker en veilig te stellen. Dat betekent wel dat ons donateur- en sponsorbestand uitgebreid moet worden om de financiële basis voor dat plan steviger te maken. Dit thema zal in 2018 een belangrijke activiteit van het bestuur gaan uitmaken.

Ary Krisnawati is op velerlei gebied actief. Via allerlei media adviseert ze mede-nierpatiënten en ze is de coördinatrice van de mede door haar opgerichte patiëntengroep in Yogyakarta: Hidup Ginjal Muda. Ze komen regelmatig bij elkaar en delegaties uit de groep gaan ook op bezoek bij groepen in andere steden om ervaringen uit te wisselen. Als afstudeerproject aan een filmschool is een twintig minuten durende documentaire over Ary gemaakt met als titel: Hope. De film wordt vertoond aan patiëntengroeperingen.

Met Kamal Arafat gaat het weer iets beter. Zijn specialist heeft de medicatie veranderd en dat heeft de situatie verbeterd. De verstoorde stofwisseling is stabieler geworden en Kamal neemt weer in gewicht toe. Het omgekeerde was lange tijd het geval.

BPJS. Het landelijke systeem van de basisgezondheidszorg functioneert nog niet optimaal. Het ambtelijke apparaat dat het geheel moet uitvoeren is daartoe nog niet voldoende uitgerust, waardoor ook de financiering een probleem is. In november ontstond er een grote onrust door een breed in de media uitgemeten bericht, dat de overheid zou gaan bezuinigen op onder andere de kosten van nierziekten. Het bleek een ongecontroleerd gerucht te zijn, dat officieel door de overheid als onjuist is bestempeld. Voorlopig is de rust weergekeerd.

Het bestuur wenst u een vredig kerstfeest en een nieuw jaar 2018
waarin verwachtingen verwerkelijkt worden.

Lotus, houtsnijwerk lepraziekenhuis St. Damian, Cancar, Flores
eigen bezit, Jef Schaap

>> naar boven >> Nieuwsbrieven