Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Nieuwsbrief 2015/1 (juli)

door Jef Schaap >> Nieuwsbrief 2015/2 >> Nieuwsbrieven
Stichting Burung Manyar zoekt op korte termijn een medewerker/ster om te helpen bij… >> lees verder

* De laatste nieuwsbrief is die van december 2014. Het is dus de hoogste tijd voor nieuwe informatie. De belangrijkste mededeling is wel: het gaat goed.
* Een slimme manier van doneren met extra belastingvoordeel is nog steeds mogelijk.

Ary Krisnawati (Karanggayam/Bantul)
Zij beheert de medicijnen voor de patiënten in Yogyakarta en doet dat met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een correcte rapportage naar het bestuur. Ze is zeer actief als raadgeefster op Facebook, is editor van de pagina Hidup Ginjal Muda (een groep actieve, jonge nierpatiënten) en organiseert mede af en toe een bijeenkomst voor de leden van die groep voor zover ze uit Yogya of omgeving komen. Ze heeft weer plezier gekregen in naaien en in haar ateliertje voert ze af en toe weer opdrachten uit.
Ary geeft duidelijk aan dat ze tegenwoordig met de nodige berusting heel tevreden is met haar bestaan. Dat ze functioneert en veel voor anderen kan betekenen, doet haar goed.
Ze benadrukt dat ze daartoe heeft kunnen komen door de morele steun die ze vanaf 2000 van Stichting Burung Manyar gekregen heeft, naast de medicijnhulp.
Alle aanvullende medicijnen blijft Burung Manyar vergoeden. Ary legt daarover altijd nauwkeurig financiële verantwoording af.
Muhammad (Ciledug)
Hem gaat het goed. Dit najaar beëindigt hij zijn studie en zal hij terugkeren in een functie bij zijn eerdere werkgever, die hem voor deze studie ook een beurs verschaft heeft.
Kamal (Jakarta), Fitri (Yogyakarta) en Landung (Yogyakarta)
Hun laatste berichten zijn positief. Nader nieuws is er op dit moment niet.
Yana (Jakarta)
Zij heeft nogal wat problemen met haar gezondheid en het vinden van de juiste medicatie. Verwarrend voor haar en ons is dat artsen elkaar tegenspreken over het feit of ze nu wel of niet met het CMV-virus is besmet. Ze heeft contact met Dr. Mukidjam over de medicatie in verband met haar donornier. Die contacten verlopen goed.
uitnodiging voor het huwelijk van Linda
voorkant tas door Ary gemaakt
leden van Facebook-groep Hidup Ginjal Muda
Ary: linksachter
uitnodiging voor het huwelijk van Linda
achterkant tas door Ary gemaakt
BPJS Kesehatan
Dit is de naam van een zich ontwikkelende basisgezondheidsverzekering voor elke Indonesiër, waarvoor naar vermogen premie betaald moet worden. Hoe deze ontwikkeling zal verlopen, is nog niet volledig duidelijk. Er gelden bovendien per district en per ziekenhuis variaties op de regeling. Het ziet ernaar uit dat onze patiënten van die verzekering gebruik zullen kunnen maken, hoewel in dat geval mogelijk niet alle medicijnen vergoed zullen worden. Over deze kwestie is contact met de patiënten.
Continuïteitsreserve
Om medicijnhulp in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is er met behulp van donaties en sponsorgelden een fonds opgebouwd. De groei van dat fonds stemt tevreden. Mocht de BPJS ook voor onze patiënten gaan gelden, dan zal ons beleid bijgesteld moeten worden, ook wat de opbouw van de continuïteitsreserve betreft. Zolang er nog veel onduidelijk is over de ontwikkeling van de BPJS, handhaaft het bestuur het huidige beleid.
Landung, begin 2015 Caroline met haar bul, januari 2015 Fitri, juni 2015
Werkbezoek
Alle patiënten beschikken over voldoende medicijnen tot en met december van dit jaar. Daarom heeft Jef Schaap een nieuw werkbezoek gepland in januari 2016. Belangrijk onderdeel van dat bezoek zal het onderzoek zijn naar de werking van de BPJS en de betekenis daarvan voor elke patiënt afzonderlijk. Op basis daarvan zal het bestuur zich in het voorjaar van 2016 bezinnen op het beleid in de toekomst.
Jaarrekening 2014
Door een grote werkbelasting is onze administrateur nog niet in staat geweest onze jaarrekening op te maken. Het concept ligt klaar, maar moet nog officieel gemaakt worden. In grote lijnen zal er een overeenkomst zijn met de jaarrekening 2013. De publicatie volgt zo snel mogelijk.
Caroline
Zij heeft in januari van dit jaar haar einddiploma verpleegkunde behaald. Nadat zij in Jakarta voldoende routine heeft opgedaan als verpleegkundige in een ziekenhuis, zal zij volgens plan terugkeren naar Bajawa, Flores, om daar te gaan werken.
Voor de laatste fase van haar studie liep de sponsoring buiten verwachting goed. Er is een overschot. Alle sponsors gaven er de voorkeur aan het restant te investeren in medische projecten op Flores. Het bestuur zal deze opdracht uitvoeren in samenwerking met de Stichting Karunia, die in de omgeving van Bajawa werkt en ter plekke geleid wordt door een Nederlandse verpleegkundige, die een goede relatie is van Stichting Burung Manyar.
Sponsoring
In het voorjaarjaar heeft Jef Schaap een presentatie gehouden over het werk van Burung Manyar voor de Diaconie van de PKN-kerk in Dinther. Dat heeft geleid tot een gift van € 1500,-. Het bestuur heeft in overleg met de Diaconie besloten dat bedrag te reserveren als voorziening voor het geval dat Ary Krisnawati en Yana Linardi in de toekomst plotseling extra kosten moeten maken, wat bij beiden al eens het geval is geweest.
SLIM DONEREN met extra belastingvoordeel
U kunt Stichting Burung Manyar steunen met een periodieke schenking via een onderhandse akte. Daarbij bepaalt u gedurende vijf jaar € 5,–, € 10,– of meer per maand te zullen schenken. Voor u: extra belastingvoordeel. Voor periodieke giften met een termijn van minimaal vijf jaar geldt bij de aangifte Inkomstenbelasting geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag. Zo’n schenking kan dus voor 100% afgetrokken worden. Als welkomstgeschenk ontvangt iedere nieuwe deelnemer aan deze vorm van schenken een mapje met tien wenskaarten + enveloppen.
Ary temidden van haar familie tijdens het huwelijk van haar nichtje Linda
>> naar boven >> Nieuwsbrieven