Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Nieuwsbrief 2011/2 (november)

   
Een kort bericht >> Nieuwsbrief 2012/1 >> Nieuwsbrieven
           
    DE ZEVENDE PLAATS    
    Met trots melden we dat aan de Stichting Burung Manyar een hoge plaats is toegekend in de Trouw Goede Doelen Top 50. In de categorie Internationale Hulp eindigde Stichting Burung Manyar op de zevende plaats van de vijftig meest effectieve goede doelen die voor 2011 genomineerd waren.
De verkiezing werd bepaald door Dagblad Trouw in samenwerking met CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen, dat binnenkort verdergaat onder de naam Kennisbank Filantropie) en ECSP (Erasmus Centrum voor Strategische Filantropie). De uitslag werd gepubliceerd in een bijlage van Trouw op 19 november 2011.
   
    De organisaties werden op ongeveer twintig punten getest, waaronder:
– transparantie (bereikbaarheid, inzicht in de beleidsplannen, publicatie van nieuwsbrieven en jaarverslagen etc.)
– organisatie (strategie, samenwerking met andere organisaties, contact met de doelgroep, inschakeling van deskundigen, meerjarenplanning etc.)
– activiteiten (voortbouwen op ervaringen uit het verleden, gebruikmaken van bestaande kennis op het werkgebied, risicoplanning etc.)
– kwaliteit van de website
   
    Hieraan kan toegevoegd worden, dat bestuursleden en medewerkers van Stichting Burung Manyar volledig onbezoldigd hun werk doen en dat meer dan 95% van alle donaties ten goede komt aan het doel van de stichting: hulp aan nierpatiënten in Indonesië.
De erkenning in de Trouw Goede Doelen Top 50 bevestigt onze donateurs en sponsors dat zij een betrouwbare keuze hebben gemaakt. We hopen dat het aantal donateurs hierdoor zal groeien, zodat we ons werk nog effectiever zullen kunnen voortzetten.
   
         
    ANDER NIEUWS    
    Een van onze patiënten, Ary Krisnawati, begint na jarenlange dialyse ernstige problemen te ondervinden. De ader die aangeprikt moet worden kan steeds moeilijker gebruikt worden. Het gevolg is dat de dialyse af en toe uiterst pijnlijk wordt en soms zelfs afgebroken moet worden. Een oplossing is het aanbrengen van een shunt (graft) in haar arm, waarbij in haar geval ook een deel van de ader door een kunststof implantaat vervangen moet worden. Dat vergt een dure operatie.    
    Omdat wij de verantwoordelijkheid hebben genomen om Ary Krisnawati te steunen, willen we deze operatie ook voor haar betalen. De ingreep gaat € 900,00 kosten en we hopen deze onverwachte uitgave te kunnen doen met behulp van extra donaties.    
    Als u wilt helpen, dan kunt u rechtstreeks via internet doneren of uw bijdrage storten op rekeningnummer 834.78.58 ten name van Stichting Burung Manyar Zaltbommel (onder vermelding: operatie Ary).    
       
>> naar boven     >> Nieuwsbrieven