Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Naam

  >> Informatie
 

Burung Manyar: de naam van de stichting

   
   
De naam van de Stichting, BURUNG MANYAR, is ontleend aan de titel van één van de boeken van de Indonesische priester, architect, sociaal werker, filosoof en schrijver Y.B. Mangunwijaya, Burung-burung manyar. Via zijn kantoor kwam de eerste nierpatiënte met ons in contact. Dat leidde tot het ontstaan van Stichting Burung Manyar tijdens de millenniumwisseling 2000. Hierover is meer te vinden in het artikel Geen kurk om op te drijven.
   
   
Burung manyar is de Indonesische naam van de Wevervogel, een vogelsoort waarvan het mannetje een ingenieus nest bouwt voor zijn vrouwtje, dat optimale veiligheid en zekerheid biedt. Het sociale werk van Mangunwijaya voor de allerarmsten in Yogyakarta en dat van onze stichting beogen hetzelfde: het creëren van een bestaanszekerheid, waarop mensen hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kunnen gronden.
Er zal nog heel veel moeten gebeuren om het gestelde doel te bereiken en daarom zullen Ary en anderen heel blij zijn met iedere soort van hulp van iedereen, ook al is financiële hulp uiteraard noodzakelijk om de wevervogel zijn uitermate gecompliceerde nest te laten bouwen, opdat zijn bestaan een grond van zekerheid en veiligheid krijgt.
  >> Zie de Burung Manyar weven