Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Muhammad

>> Doneren >> Sponsoren

Muhammad (1979)

In 1993 kreeg Muhammad klachten die achteraf gezien het begin waren van een type nierziekte dat zich maar langzaam ontwikkelt en niet snel als zodanig herkend wordt. Pas in 1999 werd acuut nierfalen geconstateerd, waarna een periode van dialyse volgde. In 2002 kreeg hij een donornier van zijn jongere zuster, Ema.
Vanaf begin 2004 werden zijn medicijnen niet meer vergoed, doordat hij wegens zijn leeftijd buiten de gezinsverzekering van zijn vader viel.
Muhammad kreeg nauwelijks steun van Jamkesmas, een project van de staatsziektekostenzorg voor minvermogenden. Juist de levenslang dagelijks noodzakelijke anti-afstotingsmedicijnen werden en worden niet vergoed. Muhammads vader was inmiddels overleden en de familie had de middelen niet om hem verder te helpen.
Vanaf dat moment is hij geholpen door de Stichting BURUNG MANYAR, waardoor hij half 2004 zijn studie rechten aan de universiteit van Bandung kon voltooien.
Na een groot aantal sollicitaties lukte het hem uiteindelijk in 2006 met een vaste aanstelling werk te vinden als jurist bij de Badan Pemeriksa Keuangan/BPK in Jakarta, de Indonesische Rekenkamer.
In maart 2009 trouwde Muhammad met Fitri, eveneens juriste en een collega van hem. Ze betrokken een klein appartementje in Jakarta, hoewel de kosten van het levensonderhoud in die stad zeer hoog zijn.
Op 1 september 2012 werd hun zoon, Rasya, geboren. Om beiden te kunnen blijven werken en doordat het appartement in Jakarta niet meer betaald kon worden, gingen ze in Tangerang wonen, een uur per bus van hun werk. Familie in Tangerang zorgt voor de opvang van Rasya.
Begin september 2013 wist Muhammad een studiebeurs te verkrijgen, zodat hij nu een post graduate studie rechten aan de Universitas Indonesia kan volgen. Zo bouwt Muhammad zelf verder aan zijn toekomst.
Voor een groot deel heeft Muhammad zijn goede conditie aan zichzelf te danken. Hij houdt met een nauwgezet dieet en sportactiviteiten zijn conditie zo goed mogelijk op peil en probeert te leven volgens de opvatting die hij van zijn specialist geleerd heeft. Hij beschouwt zichzelf niet als patiënt, maar als een mens die met een handicap binnen zekere grenzen normaal kan leven.
Daarnaast is hij een betrouwbare hulp voor het bestuur van BURUNG MANYAR. Muhammad stuurt prijsoverzichten van medicijnen, gaat naar de DEPKES (Departement van Gezondheid) om informatie in te winnen, tolkt op het vliegveld bij de douane en zorgt voor vervoer in Jakarta.
Muhammad is een doorzetter en het is hem gelukt tot op heden voor zichzelf en zijn vrouw te zorgen.

Stichting BURUNG MANYAR geeft hem meer dan medicijnhulp alleen. De medicijnen vormen wel de basisvoorwaarde en die zijn net zo duur als in Nederland ondanks de lagere levensstandaard. Het grote verschil is, dat hier de basiszorgverzekering de medicijnen vergoedt, maar dat in Indonesië de patiënt die zelf moet betalen. En daartoe is Muhammad niet in staat.

Muhammad, Fitri, Rasya en hun familie hebben onze hulp hard nodig.

Meer informatie over Muhammad:

>> de geboorte van Rasya, de zoon van Muhammad en Fitri, 1 september 2012

Steun Muhammad, word donateur en neem deel aan zijn leven.
Begrote kosten in 2021  zijn € 0,00 per maand. Alle kosten worden op dit moment vergoed via BPJS-volksverzekering,
Welk deel wordt het uwe?
>> het zelfportret door Muhammad uit 2007
>> alle nieuwsbrieven vanaf die van 2003
>> archief
Adopteer Muhammad, word sponsor en geef hem een jaar of meer.
Kosten op dit moment: € 0,00 per jaar. Deze situatie kan echter elk moment veranderen.
>> naar boven