Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2023-2
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Na de vijftigste verjaardag van Lilette

   
   
         
     
Stichting BURUNG MANYAR
 
   
    Lilette vroeg voor haar vijftigste verjaardag financiële bijdragen als cadeau. Die doneerde zij aan Stichting Burung Manyar (de Wevervogel). U en Lilette hebben daarmee ons werk op een onverwachte en geweldige wijze geholpen.
 
Ons doel
Ons hoofddoel is het verlenen van medicijnhulp aan Indonesische nierpatiënten met een donornier. Na de transplantatie moeten zij dure medicijnen gebruiken om afstoting van de nieuwe nier te voorkomen. Dagelijks. Levenslang.
Het probleem
In Nederland worden deze medicijnen door de zorgverzekering vergoed. In Indonesië moet de patiënt ze zelf betalen. Per patiënt gaat het om gemiddeld € 4800,– per jaar. Het gemiddelde inkomen is € 3700,–.
   
    Onze hulp nu en in de toekomst    
    Stichting Burung Manyar bouwt een fonds op om de anti-afstotingsmedicijnen dagelijks te kunnen verschaffen.    
    Maar die medicijnen zijn levenslang nodig. Onze hulp schept een verplichting. Het is onze zorg, dat de medicijnen langdurig beschikbaar zijn.    
    Stichting Burung Manyar bouwt een continuïteitsreserve op om ook in de toekomst hulp te garanderen.    
           
    Muhammad
maakte zijn studie rechten af, vond een baan, trouwde, kreeg een zoon, volgt nu een post graduate studie rechten met een studiebeurs van zijn werkgever
  Ary Krisnawati
opende thuis een naaiatelier, werd gewaardeerd raadgeefster op patiëntenfora op Faceboek, gaat meewerken aan een handboek voor nierpatiënten
  Kamal
kwam een diepe depressie te boven; vond een part time baan in de motorhandel, trouwde een jeugdvriendin, kreeg een dochter
   
    De medicijnhulp heeft kwaliteitsverbetering van het leven van de patiënten tot gevolg.    
    Help mee    
    Help mee aan de opbouw van die continuïteitsreserve. Zekerheid en garantie voor de toekomst zijn afhankelijk van uw permanente deelname. We vragen u om structureel donateur te worden voor een vast bedrag per maand, half jaar of jaar.    
    Twee manieren om doorlopend te doneren:    
    Vaste gift per maand
– als gewone gift aftrekbaar bij de aangifte Inkomstenbelasting
– u machtigt uw bank om per maand een periodieke overschrijving aan ons te doen
– meer informatie over de procedure vindt u hier
  Extra voordelig: periodieke schenking met onderhandse akte
– als gift voor 100% aftrekbaar bij de aangifte Inkomstenbelasting zonder minima en maxima
– voorwaarde: u schenkt slechts € 5, € 10 of meer per maand gedurende vijf jaar.
– deze regeling geldt per 1 januari 2014
– meer informatie over de procedure vindt u hier
   
             
Ary, Muhammad, Kamal en anderen hebben Stichting Burung Manyar nodig. Stichting Burung Manyar heeft u nodig.