Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Klachtenprocedure

 
>> Informatie
         
    Klachtenprocedure    
         
    Stichting Burung Manyar probeert zijn doelen zo goed mogelijk te bereiken. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met u als donateur/sponsor. Daarom nemen wij eventuele klachten en/of voorstellen altijd serieus en zien die als een mogelijkheid om ons werk te verbeteren.
 
Om misverstanden te voorkomen en uw opmerkingen op juiste wijze binnen het bestuur te kunnen bespreken, verzoeken wij u alleen schriftelijk te reageren. Dat kunt u doen per post, per e-mail of via het contactformulier op deze website.
 
Vermeld bij uw klacht (of voorstel) de volgende zaken:
* uw naam, adres en woonplaats en uw e-mailadres;
* de datum waarop u uw brief of e-mail verstuurt;
* een heldere beschrijving van uw klacht;
* een motivatie;
* eventuele voorgaande correspondentie.
Voeg eventueel relevante kopieën bij van documenten die uw klacht verduidelijken.
 
Binnen een week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin is vermeld wanneer uw klacht in het bestuur besproken zal worden en wanneer u een reactie kunt verwachten. Over het algemeen wordt er binnen drie weken gereageerd.
Indien nodig zal u om extra informatie gevraagd worden.
 
Het bestuur van Stichting Burung Manyar is verantwoordelijk voor de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.
   
         
  >> Postadres >> E-mail >> Contactformulier