Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2023-2
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Jubileum

>> Nieuwsbrief 2015/2 >> Nieuwsbrieven
DECEMBER 2015: STICHTING BURUNG MANYAR BESTAAT VIJFTIEN JAAR
de eerste ontmoeting met Ary, 2000
Een jubileum
Op 1 januari 2000 stond Jef Schaap bij Ary Krisnawati voor de deur om haar voor zeven maanden medicijnen aan te bieden. Op 27 december van dat jaar werd de oprichting van Stichting Burung Manyar een feit. Dat bood de ruimte om de eenmaal begonnen steun voort te zetten en naar een wisselend aantal andere patiënten uit te breiden. Tot op de dag van vandaag. Dat was niet mogelijk geweest zonder de voortdurende hulp van u, donateurs en sponsors. Op 27 december 2015 vieren wij dus samen met u het vijftienjarig jubileum.
Gelukwensen
Bij een jubileum hoort een gelukwens, vinden we. Die komt u dus het eerst toe, maar ook wie in Indonesië door Burung Manyar van medicijnhulp zijn voorzien en wie ons daar bij behulpzaam zijn. Zou u hun met het jubileum willen gelukwensen door een felicitatie te sturen aan een of meer personen in onderstaande lijst, eventueel aan iedereen? U kiest. Geeft u uw keuze duidelijk aan.
U kunt enkele persoonlijke woorden sturen, of een afbeelding, een foto of een combinatie daarvan. Indien nodig zullen teksten vanuit het Nederlands of het Engels vertaald worden in het Indonesisch.

Yana met Fredy en Dhea

Kamal, Ratna en Osa
Privacy
Om privacy-redenen geven wij geen mailadressen prijs, maar we verzoeken u uw bijdrage per mail aan ons toe te sturen, waarna wij die doorsturen zonder uw mailadres. Een eventuele reactie komt via ons weer bij u. Wilt u niet digitaal maar per post reageren, dan wordt uw bijdrage gescand doorgestuurd en in januari alsnog op papier door Jef Schaap meegenomen.

Op deze manier sluiten wij deze periode feestelijk af, samen met de patiënten en met u en alle anderen die het werk van Stichting Burung Manyar vijftien jaar lang mogelijk hebben gemaakt.

Stuur uw gelukwens naar:
E-mailadres: yayasanburungmanyar@gmail.com
Postadres: Waterlandplein 290 E, 1024 NB Amsterdam
of via het contactformulier op deze website.

Adresseer uw gelukwens aan één of meer onderstaande personen:
– Jakarta: Muhammad (patiënt); Kamal (patiënt); Yana (patiënt); Dr. Mukidjam (arts, adviseur); Sr. Dwina CB (tussenpersoon).
– Bandung: Dr. Susi Oktowaty (adviseur); Dr. Rubin (adviseur)
– Yogyakarta: Ary (patiënt); Landung (patiënt); Fitri (patiënt); Dr. Sja’bani (arts); Dr. Heru (arts)
– Nederland: Dr. Yanto Surachno (voormalig hoofd afd. Nefrologie AMC, adviseur). Hij staat aan het begin van ons werk. Zonder zijn steun zou Burung Manyar niet bestaan hebben.

>> naar boven