Help onze patiƫnten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Informatie over ons

Ontstaan van Stichting BURUNG MANYAR
In 1999 schreef Ary Krisnawati in uiterste nood een brief aan Jef Schaap met een verzoek om hulp. Zij kreeg het adres via de schrijver Mangunwijaya, met wie Jef in contact stond. Dit leidde tot het ontstaan van de Stichting Burung Manyar en de keuze van de naam. Een korte samenvatting hiervan is te vinden in het artikeltje De naam. In de andere artikelen wordt de ontstaansgeschiedenis uitvoeriger beschreven.
De naam >>
Jef Schaap – Geen kurk om op te drijven >>
Jef Schaap – Fundamenteel >>
Jan Lemmen – Yayasan Burung Manyar >>
Bas Moerman – Ary’s leven in Jefs hand >>
Bestuurszaken
Statuten >>
Reglement hulpverlening, financieel beheer en werkwijze Stichting Burung Manyar >>
Beleidsnota 2022-2026 >>
Privacyverklaring >>
Jaarrekeningen >>
Jaarverslagen >>
Bestuur >>
Adviseurs >>
Tussenpersonen >>
ANBI-transparantie >>
Klachtenprocedure >>
Publicaties >>
Registraties en keurmerken >>