Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Fundamenteel

door: Jef Schaap, 2003 >> Informatie >> Publicaties
* De roeping van de mens is mens te zijn.
** Wie een huis wil bouwen, kan dat steen voor steen.

(Multatuli)

De hulp is particulier gestart door mij. Er kwam een brief. Erin stond: Help mij, ik heb geen alternatieven meer, anders ga ik dood. En ik bleek te kunnen helpen.
Op 31 december 1999 was ik Yogyakarta met voor zeven maanden medicijnen voor Ary Krisnawati. Zo begon het.
Ik schreef in mijn dagboek: Dit is dan de wisseling van het millennium. Heel Yogyakarta rijdt permanent toeterend op motorfietsen en scooters, in auto’s en becak zeven rijen dik door de Jalan Colombo. Waar ze allemaal heengaan, ik heb geen flauw idee. Het huis is stil en donker. Ignatia is naar het wereldwijde schakelprogramma ter gelegenheid van Tahun 2000 op TV gaan kijken en heeft me beloofd op het moment suprème samen met mij de jaarwisseling te komen vieren. Ze moet in slaap gevallen zijn. Haar TV-toestel zendt lichtflitsen uit voor niemand en toch verplaatst de tijd ons in een nieuwe fase in de historie. Na duizend jaar is de dag des oordeels opnieuw nog niet aangebroken. Of wel? Of juist misschien iedere dag?
Ik voel me alleen, met het vreemde, onwennige gevoel dat 1 januari 2000 voor een mens betekent, dat ze voorlopig mag blijven leven, simpelweg doordat ik er ben. Doordat ik besta. Wat betekent 1 januari 2000 voor mij?

De basis van de hulpverlening van Stichting Burung Manyar is een puur op het individu gerichte hulp in een chronische noodsituatie. Het gaat om een investering in het leven van nierpatiënten, zodat dit in een land zonder verzekeringen, sociale zorg en met alleen in de grote steden de noodzakelijke geneeskundige hulp weer de moeite waard wordt. Het is een investering in de waarde van een mens, zodat hij mens kan zijn naar vermogen. Structureel brengen de inspanningen van Burung Manyar voorlopig niet veel verandering teweeg en dat maakt het interesseren van donateurs en sponsors voor ons fonds zo moeilijk. De vele particulieren die onze Stichting steunen, weten dit via onze nieuwsbrieven.
Projecten die structurele verbetering voor grotere groepen uit de bevolking beogen, zijn geliefd en kunnen vrij makkelijk steun vinden. Een school bouwen, een waterput slaan of een gezondheidscentrum organiseren… Dat zijn projecten, die een investering bieden op langere termijn voor een veel grotere doelgroep. En dat is waar.
Ibu Lestari kijkt pragmatisch vanuit haar dagelijkse praktijk tegen deze problematiek aan. Zij is de oprichtster van de Indonesische stichting Yayasan Aulia en leidt kinderopvangtehuizen in Yogyakarta. Zij is adviseur van Burung Manyar en zegt: Natuurlijk kun je vanuit je idealisme de wereld willen veranderen en structurele verbeteringen nastreven. Dat is ook nodig, zodat zoveel mogelijk mensen daar profijt van hebben. Maar als een eenling aan je deur klopt en om hulp vraagt, omdat hij anders verloren gaat, dan laat je hem binnen. Je doet dat, wat er op het moment zelf van je gevraagd wordt. De emotionele binding met onze medemensen en hun welzijn is het rendement.
Zo voel ik het ook. Ary vroeg hulp in paniek. En ik deed, wat ik kon. Stichting Burung Manyar doet nu wat zij kan.
* Het is maar goed dat we er zijn. De mensen voor wie we werken, zijn net die mensen die in hun eigen land de juiste zorg missen, maar ook door allerlei wel of niet-gouvernementele acties in ontwikkelingshulp gepasseerd worden. Het is goed dat er kleine stichtingen zijn, zoals Burung Manyar, die uit het particulier initiatief zijn voortgekomen en mensen individueel helpen, die anders overgeslagen worden.
Het bestuur van Burung Manyar zal onverdroten blijven werken om de bekendheid via alle mogelijke kanalen te vergroten om zo veel mogelijk particulieren en organisaties bereid te vinden mensen te helpen.
Deze website is één van die kanalen. Hopelijk wordt u bereikt.
** Het is goed om vanuit een smalle basis naar een groter geheel toe te werken. Wie eerst de wereld wil verbeteren, omdat dan het welzijn en het welbevinden van iedere bewoner zal stijgen, is zijn doelgroep al kwijt voor hij ook maar echt begonnen is. Liever een noodverband dan van de ene noodsituatie de andere op te roepen.
Er wordt gewerkt aan de opbouw van een patiëntennetwerk in Indonesië om via schriftelijk materiaal, de Indonesische vraagbaak op deze website en andere activiteiten te proberen een steeds grotere, structurele hulp te gaan bieden. Er groeit een project, dat ook meer structureel gesubsidieerd kan worden. Misschien gaan er hier en daar meer deuren open. De eerste stenen zijn heel fundamenteel gelegd. Nu het huis nog. Doet u mee?

* De roeping van de mens is mens te zijn.
** Wie een huis wil bouwen, kan dat steen voor steen.

>> naar boven >> Informatie >> Publicaties