Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2023-2
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Financieel beheer

>> Jaarrekeningen >> Doel en activiteiten
Het financieel beleid is mede geformuleerd in een beleidsnota met de titel Reglement hulpverlening, financieel beheer en werkwijze Stichting Burung Manyar. Deze nota is bij unaniem bestuursbesluit per 10 juni 2013 van kracht en gefundeerd op de statuten.
>> Reglement >> Statuten
Doordat medicijnhulp in principe levenslang gegarandeerd moet kunnen worden is het financiële beleid gericht op de lange termijn. Er wordt een continuïteitsfonds voor de toekomst opgebouwd. Doordat in de afgelopen jaren veelal over gratis medicijnen beschikt kon worden, kon het fonds groeien. Het ziet ernaar uit, dat het fonds op korte termijn steeds meer aangesproken zal worden.
>> Doel en activiteiten
Om dit beleid beheersbaar te houden worden de begroting en de planning van het continuïteitsfonds elk jaar per 1 januari bijgesteld al naar gelang de gewijzigde omstandigheden. Dit plan bepaalt de aard van de acties om het donateursbestand te vergroten en sponsors te werven.
Donateurs en sponsors kunnen aangeven of een gift een algemeen karakter draagt, voor specifieke activiteiten bedoeld is of speciaal voor een aangegeven patiënt ingezet moet worden. Het effect hiervan wordt eveneens meegewogen bij de jaarlijkse bijstelling van het continuïteitsfonds.
>> Sponsoren >> Doneren
Het vermogen wordt beheerd zonder risico te nemen om verlies te lijden.
Volgens het reglement mag een beperkt percentage van de jaarlijkse inkomsten aan administratieve en andere overheadkosten besteed worden. Praktisch alle inkomsten komen de Indonesische nierpatiënten rechtstreeks ten goede.
Bestuursleden krijgen reis- en verblijfskosten niet vergoed. Alleen de ongeveer tweejaarlijkse werkbezoeken annex medicijnverschaffing komen voor wat één persoon betreft ten laste van het fonds.
>> Doel en activiteiten
Betalingen aan patiënten worden gedaan via een tussenpersoon of -instantie. Voor Yogyakarta is dat sinds 2000 het Provisialat Sisters of Charity of St. Charles Borromeo via het Generalaat van de Zusters onder de Bogen CB in Maastricht. De tussenpersoon legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Burung Manyar. Patiënten leggen hun nota’s over.
>> Tussenpersonen
Administratiekantoor v.o.f. Swinkels & Tuijtel, Veghel, stelt ieder jaar de jaarrekening op. Dit is een door de Belastingdienst geaccepteerd kantoor dat het werk als vorm van sponsoring gratis doet.
De jaarrekening wordt volledig op de site van Stichting Burung Manyar gepubliceerd en beknopter op enkele andere sites die informatie verstrekken over goede doelenorganisaties, te bereiken via Kennisbank Filantropie. Donateurs en sponsors worden op de publicatie van de jaarrekening in een nieuwsbrief gewezen.
>> Kennisbank Filantropie >> Jaarrekeningen
Als organisatie met een door de Belastingdienst verstrekte ANBI-status zijn wij onderworpen aan een eventuele controle van ons financieel beleid. Die controles worden steekproefsgewijs gehouden.
>> Anbi >> Registraties
>> naar boven