Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Bulletin 17, september 2015

>> Nieuwsbrieven
Untuk yang berbahasa Bahasa Indonesia: ma’afkan kami, teksnya dalam Bahasa Belanda saja.
For English speaking visitors, we apologize, the text is only in Dutch.
Bulletin september 2015
Stichting BURUNG MANYAR
 

Goed nieuws

 
* Benefietconcert
Een schitterend cadeau van de Utrechtse Studenten Cantorij. De USCantorij ontvangt een Indonesisch studentenkoor wat tot een gezamenlijk concert leidt. De Cantorij heeft besloten hier een benefietconcert van te maken ten gunste van Stichting Burung Manyar. Jef Schaap zal daar aanwezig zijn op 6 oktober aanstaande in Utrecht. Lees hier meer.


* Muhammad (Tangerang)
Dankzij de steun van Burung Manyar was Muhammad in staat om in 2004 zijn bachelorgraad rechten (S1) te behalen. Afgelopen augustus heeft hij zijn studie voor de mastergraad (S2) kunnen afronden. Hij is nu Muhammad M.Si. Wij zijn trots op hem.
 
* Kamal (Jakarta)
Met hem gaat het goed. Hij is inmiddels in staat full time in de motorzaak te werken.
 
* Yana (Jakarta)
Zij heeft de aanval van het CMV-virus doorstaan die gelukkig niet geleid heeft tot afstoting van haar donornier. Door haar conditie is haar immuniteitssysteem echter zwak, zodat nauwkeurige monitoring nodig is. Daarover is een gesprek met Dr. Mukidjam geweest, die onlangs kort in Amsterdam was.
 
* Ary (Bantul)
Zij is zeer actief binnen patiëntengroepen en organiseert bijeenkomsten. Een medicijn die al enige tijd niet meer in voorraad was, heeft Dr. Mukidjam kunnen meenemen naar Indonesië. Ary heeft die intussen ontvangen. Haar probleem is dat ze na zoveel jaren steeds moeilijker aangeprikt kan worden voor hemodialyse. Een positief bericht is dat na onderzoek gebleken is dat een av-shunt/cimino-operatie nog mogelijk is. Die zou dan in een ziekenhuis in Surabaya moeten plaatsvinden. Het overleg is nog gaande. Meer informatie volgt later.
 
* Fitri (Yogyakarta)
Zij heeft op dit moment geen medische problemen en is in staat haar werk als secretaresse normaal te verrichten.
 
* Landung (Yogyakarta)
Hij is kort geleden in het ziekenhuis opgenomen wegens problemen met zijn bloed. Na twee transfusies gaat hij nu weer de goede kant op.
 
* Werkbezoek
Jef Schaap heeft de eerste voorbereidingen getroffen om in januari 2016 weer op werkbezoek in Indonesië te gaan. Daarover volgt later meer informatie.

Wij wensen u nog een aantal mooie nazomerdagen toe,

het bestuur

>> naar boven