Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Andere vormen van doneren

>> Doneren
Maandelijkse donatie via machtiging bank
Naast een eenmalige gift of af en toe een incidentele schenking is een donatie met een permanent karakter meer dan welkom. Die maakt een planning op langere termijn voor hulp aan de patiënten makkelijker.
Voor een dergelijke donatie kunt u uw bank een machtiging geven tot een automatische, maandelijkse overschrijving. Weest u zo vriendelijk om het opgaveformulier te downloaden en te printen en dat ingevuld en ondertekend op te sturen. Uw giften zijn aftrekbaar bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting.
Grotere schenkingen ineens en legaten
Hiervoor zijn fiscaal en notarieel aparte regelingen getroffen.
Hierover geven de sites van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Belastingdienst informatie.
Andere ideeën
* Cadeaus
Een aantal donateurs heeft de feestelijke viering van een gouden bruiloft, een jubileum, een afscheid wegens pensionering, de waarde van een kerstpakket of het bereiken van de vijfenzestigste verjaardag aangegrepen om in plaats van cadeaus een schenking aan Stichting Burung Manyar te vragen. Een idee? (>> archief)

* Evenementen en eenmalige acties
Iedereen, individueel of met een groep, kan een actie opzetten of een evenement organiseren waarvan de inkomsten of de sponsorbedragen ten gunste van Burung Manyar komen. Zo hield een koor uit de katholieke Indonesische gemeenschap in Nederland tijdens een jubileumconcert een collecte die bijna € 1000,00 opbracht. De secretaris van de Stichting heeft om zijn vijfenzestigste verjaardag te vieren een benefiet-orgelconcert georganiseerd. De opbrengst ervan was voor Stichting Burung Manyar.
Actievoerders kunnen een actiepagina aanmaken op het geefplatform van Geef.nl, die weer gekoppeld kan worden aan de eigen accounts in de sociale media, maar ook aan die van Burung Manyar. Ook onze website en mailing van een bulletin via ons kunnen een actie ondersteunen en meehelpen de bekendheid razendsnel te verspreiden. Kijk eens rond op dat platform. Een idee? We horen graag van een initiatief, we helpen mee, geven informatie(materiaal) en zijn eventueel ook aanwezig tijdens een gebeuren. (>> archief)

* Verkoop tweedehands artikelen
De in november 2020 overleden secretaris, Jef Schaap, verkocht voornamelijk tweedehands boeken uit eigen bezit. De opbrengst schonk hij aan de Stichting en daarmee werden de overheadkosten grotendeels betaald. Dat kan ook met cd’s, dvd’s en andere artikelen. Iets dergelijks kunt u ook doen. Neem contact op als de Stichting bij de verkoop moet bemiddelen.

>> naar boven >> Boekverkoop >> Contact