Bahasa Indonesia
Laatste nieuws
Nieuwsbrief
mei 2020
is verschenen
Help onze patiënten
ANBI-informatie
Volg ons

Adviseurs

>> Informatie >> Bestuur
Op medisch en organisatorisch gebied kan de Stichting BURUNG MANYAR steun van veel personen en organisaties verwachten. Dat heeft het verleden bewezen. Een aantal personen is officieel als adviseur van het bestuur aan onze Stichting verbonden.
Prof. Dr. Frederike Bemelman

Prof. Dr. Bemelman is internist-nefroloog en hoofd van de transplantatie-afdeling van het AMC, Amsterdam.

Dr. Sugianto Surachno

Dr. Surachno is voormalig hoofd van de niertransplantatie-afdeling van het AMC, Amsterdam.

Dr. Rubin Surachno Gondodiputro

Dr. Rubin is als nefroloog verbonden aan het ziekenhuis RSUP Hasan Sadikin en de kliniek KSPDS Perisai Husada, Bandung.

Els Standaert

Gepensioneerd medisch secretaresse, vroeger verbonden aan het VU medisch centrum in Amsterdam.
Van 2008 tot 2017 bestuurslid van Stichting Burung Manyar.

Prof. Dr. Moh. Sja’bani

Dr. Sja’bani is nefroloog, gepensioneerd hoofd van het transplantatieteam en de nierafdeling van het ziekenhuis RSUP Dr. Sardjito en emeritus hoogleraar aan de Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ibu Lestari Prajasuta

Ibu Lestari is de oprichtster en leidster van de Yayasan Hamba, Yogyakarta. Deze stichting beheert een centrum voor ouderloze en kansloze of dakloze en zwervende stadskinderen.

>> Tussenpersonen