Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Bulletin 10, maart 2014

    >> Nieuwsbrieven
 
Untuk yang tidak berbahasa Bahasa Belanda: ma’afkan kami, teksnya dalam Bahasa Belanda saja.
 
Bulletin maart 2014        
Stichting BURUNG MANYAR
 
Na een lange stilte
 
Online shoppen = gratis doneren
   
         
  * De dag voor Kerstmis 2013 werd de beslissing een feit: secretaris/penningmeester Jef Schaap zou Zaltbommel verlaten en zich in februari 2014 in Amsterdam vestigen. Deze operatie is inmiddels achter de rug, maar heeft wel zoveel energie en tijd gevraagd, dat het verstrekken van nieuws er tijdelijk bij ingeschoten is. Hopelijk is de stilte vanaf nu weer voorbij.    
  * Door deze verhuizing zijn ook het vestigings- en bezoekadres en het telefoonnummer van Stichting Burung Manyar gewijzigd. De bankrekening en mailadressen zijn ongewijzigd gebleven. Verdere informatie vindt u op de contactpagina in de website.    
  * Over Ary, Muhammad en Kamal is op positieve wijze te berichten. Het gaat hen naar omstandigheden nog steeds goed. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.    
  * In december 2013 zijn er twee ontmoetingen geweest met Dr. Mukidjam tijdens zijn verblijf in Nederland. Dr. Mukidjam is de specialist van Kamal. Het bleek mogelijk te zijn tijdelijk een nieuwe patiënt te gaan helpen. Hierover later meer.    
  * Omroepstichting Dijkland, de regionale radio en TV-zender in de Bommelerwaard, moest in december 2013 noodgedwongen de uitzendingen staken. Tijdens een laatste monsteruitzending vond een geanimeerd gesprek met Jef Schaap plaats over Burung Manyar en werd een cheque van € 1000,– bij wijze van sponsoring aangeboden. Uiteraard zijn wij erg blij met zo’n afscheidsgeschenk.    
  * Aan de strengere publicatieplicht voor ANBI-instellingen is volledig voldaan, o.a. op onze eigen site.    
  * De jaarrekening 2013 wordt op dit moment opgemaakt door ons vaste administratiekantoor Swinkels & Tuijtel te Veghel.    
  * Op dit moment bereidt Jef Schaap een werkbezoek voor dat in de tweede helft van april zal gaan plaatsvinden. Daarna zal de eerste nieuwsbrief van 2014 verschijnen om alle relevante informatie te verstrekken, samen met het reisverslag.    
  * De studie verpleegkunde van Caroline Due verloopt voorspoedig. Er is echter nog een tekort van € 1000,– op de begroting waarvoor nog geen sponsors gevonden zijn. Wie wil meehelpen aan de financiering van de laatste anderhalf jaar van haar studie? Na haar studie zal zij een leidinggevende functie krijgen in de medische zorg op het Indonesische eiland Flores. Daar is grote behoefte aan. Door Caroline te helpen investeert u in de verbetering van de medische infrastructuur op dat eiland. Zie ook de site van ECO Flores (nb. het daar genoemde bedrag is niet meer actueel en onze adreswijziging is nog niet doorgevoerd).    
  * NIEUW: giftenaftrek bij de aangifte Inkomstenbelasting is vanaf 1 januari 2014 voor 100% mogelijk, zonder drempel, zonder maximum.
Hoe? Lees het in Nieuwsbrief 2013/2
   
         
  een groet van Kamal, met Ratna en dochter Osa    
     
       
  Wij wensen u een prettige voortzetting van deze vroege lente,
het bestuur
   
           
     
>> naar boven