Help onze patiënten
Laatste nieuws
Nieuwsbrief
2023-1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Welkom

Stichting Burung Manyar is in de Trouw Goede Doelen Top 50 2012 op de tweede plaats geëindigd! >> lees verder
De Top 50 bestaat niet meer. Het profiel waarop voor 2012 beoordeeld werd,
is daarna nog verbeterd. >> zie verder
Hartelijk welkom op de website van de Stichting Burung Manyar. Op deze website vindt u veel informatie over de stichting, met name over onze doelen, werkwijzen en geboekte resultaten. De site laat ook zien wat u als belangstellende, als donateur, als sponsor, als ervaringsdeskundige kunt betekenen voor de stichting.NIEUWS:18 oktober 2023:

In aansluiting op de invoering van de nieuwe statuten, is ook het huishoudelijk reglement van de stichting aangepast en geplaatst op de website. Zie: “Informatie over ons/Bestuurszaken/Reglement hulpverlening, financieel beheer en werkwijze Stichting Burung Manyar”.

31 augustus 2023:

In verband met de invoering van de wet WBTR, die vooral bedoeld is om transparant handelen van o.a. goede doelen stichtingen beter te kunnen monitoren, is op 31 augustus bij notariskantoor Malherbe-Houben-Kuijper in Weert een nieuwe versie van de statuten van de stichting getekend. Dit kantoor ziet de werkzaamheden die hiervoor nodig waren als een vorm van maatschappelijke inzet voor onze stichting en heeft hiervoor geen rekening opgesteld. Het bestuur van de stichting is het notariskantoor zeer erkentelijk voor deze vorm van ondersteuning van onze werken. De akte staat op de website. Zie: “Informatie over ons/Bestuurszaken/Statuten”.

1 juli 2023:

Inmiddels is Ary in februari geopereerd en begonnen aan een traject dat moet leiden tot een zo goed mogelijk herstel. De inspanningen zijn groot en de vorderingen gaan stap voor stap. Gelukkig kan de stichting haar bijstaan met frequent bemoedigend contact en vooral met financiële bijdragen binnen onze doelstellingen. We houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

15 februari 2023:

In januari 2023 kreeg Ary te maken met een ernstige bedreiging van haar gezondheid. Bij haar werd een tumor ontdekt op de tong. Ze is inmiddels geopereerd in het universitair ziekenhuis Dr. Sarditjo in Yogjakarta en is begonnen aan een traject dat hopelijk leidt tot een zo goed mogelijk herstel. We hebben veel contact met haar en haar familie en helpen haar waar dat mogelijk is met morele en financiële steun binnen de doelstellingen van de stichting. Ary is de eerste patiënt van de stichting. Contact met haar door Jef Schaap in 2000 leidde tot de oprichting van Burung Manyar.

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst of persoonlijke gegevens verzameld. Zie verder onze privacyverklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DOEL

Burung Manyar is de Indonesische naam van de Wevervogel. Het mannetje weeft een zeer ingewikkeld nest om het vrouwtje en de jongen een optimale vorm van veiligheid en zekerheid te bieden. Stichting Burung Manyar stelt zich tot doel aan Indonesische nierpatiënten steun en zekerheid te bieden en vooral aan patiënten met een donornier.  De stichting wil hun leven zeker stellen en de kwaliteit ervan verbeteren.

BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT

Stichting Burung Manyar bouwt een fonds op en beheert dat. Daaruit worden de levensnoodzakelijke anti-afweermedicijnen betaald die patiënten met een donornier hun leven lang nodig hebben. Met hulp van donateurs en sponsors wil de stichting de aanschaf van deze voor hen onbetaalbare medicijnen garanderen, niet alleen voor nu, maar ook voor straks.

UW HULP

Muhammad, Ary en Kamal vertegenwoordigen de patiënten die onze steun nodig hebben. Stel hun leven en dat van andere Indonesische mensen met een donornier veilig en neem een aandeel in hun toekomst.

>> Muhammad >> Ary >> Kamal
>> Andere patiënten >> Statuten >> Reglement >> Doelstelling >> Alle activiteiten
>> Zie de Burung Manyar weven