Film
Bahasa Indonesia
ANBI
Word donateur
Laatste nieuws
Nieuwsbrief winter 2018
is gepubliceerd.
Sponsors
Volg – deel – steun

Osa (dochter van Kamal en Ratna)

           
>> Kamal
           
       
       
           
Geboren 8 augustus 2012 11:50 (WIB)
 
OSA
 
(Oceana Sakwari)
   
           
Sr. Dwina CB
onze tussenpersoon in Jakarta
met Osa